Zmienne i stałe oprocentowanie

Zmienne i stałe oprocentowanie

Jednym z ważniejszych parametrów kredytu jest jego oprocentowanie. W ofertach banków do wyboru jest oprocentowanie stałe lub też zmienne. Ryzykiem w obu przypadkach są stopy procentowe. Przy oprocentowaniu stałym ponosimy straty podczas spadku stopy procentowej ponieważ tracimy możliwość korzystania z niższego oprocentowania, natomiast przy oprocentowaniu zmiennym sytuacja jest odmienna, ryzyko wzrasta, gdy rośnie stopa procentowa. Duża stopa procentowa wiąże się z dużymi kosztami obsługi zaciągniętego kredytu. Wybierając oprocentowanie warto posłużyć się informacjami co do oczekiwań rynku na temat kształtowania się stóp procentowych. Zazwyczaj dane takie przedstawione są w postaci krzywej dochodowości. Ogólnie mówiąc w przypadku rosnącej krzywej należy wybrać kredyt z oprocentowaniem stałym a w sytuacji odmiennej z oprocentowaniem zmiennym. Banki jednak często manipulują i przedstawiają ofertę kredytową w taki sposób by zminimalizować własne ryzyko i przerzuca je na klienta. W przypadku rosnącej krzywej dochodowości zmieniają marżę i inne koszty kredytu w taki sposób by skłonić kredytobiorcę do wyboru oprocentowania zmiennego a w przypadku malejącej krzywej do oprocentowania stałego.