Zasady przyznawania kredytów studenckich

Zasady przyznawania kredytów studenckich

W ramach rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego wprowadzone zostały formy udzielania zwrotnych pożyczek na preferencyjnych warunkach dla młodych osób. Bardzo często właśnie zaciągniecie kredytu studenckiego, staje się jedyną możliwością dalszego kontynuowania edukacji. Młode osoby muszą spełnić kilka warunków, aby otrzymać środki an ten cel. Dopłata do oprocentowania pochodzi z Budżetu Państwa, co wpływa na jego atrakcyjność. Otrzymać go mogą przede wszystkim młodzi ludzie, którzy pochodzą z niezamożnych rodzin oraz tacy, którzy mieszkają w dużej odległości od ośrodków akademickich. Student ponadto musi rozpocząć naukę przed ukończeniem 25 roku życia. Główna zasada kredytu studenckiego polega na tym, że osoba taka otrzymuje pomoc w wysokości 600 zł, przez 10 miesięcy trwania roku akademickiego czyli od października do lipca. Pomoc może trwać maksymalnie sześć lat, w przypadku podjęcia studiów podyplomowych może ten okres zostać wydłużony o kolejne cztery lata. Preferencyjny kredyt z dopłatami do oprocentowania dana osoba jest zobowiązana do rozpoczęcia spłaty po dwóch latach od zakończenia nauki. W sytuacji rezygnacji bądź utraty statusu studenta, dwuletni okres przejściowy nie występuje. W wyjątkowych sytuacjach można się ponadto starać o zawieszenie spłaty na okres 12 miesięcy bądź też umorzenie do 20% kredytu.