Zasady dotyczące kredytów inwestycyjnych

Zasady dotyczące kredytów inwestycyjnych

W sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą bądź też zarządzająca dużym przedsiębiorstwem planuje rozszerzenie działalności, wówczas najczęściej podejmowane są różnorodne działania na rzecz zdobycia gotówki. Pozyskiwanie funduszy na rozwój i inwestycje może odbywać się wieloma drogami. Jedną z nich, bardzo często wybieraną przez przedsiębiorców jest umowa z bankiem w ramach kredytu inwestycyjnego. Przedmiotem takiej wierzytelności mogą być wszelkie środki trwałe służące rozwojowi firmy. Takie jak wyposażenie przedsiębiorstwa w maszyny i sprzęt, urządzenia biurowe jak również przeprowadzenie niezbędnego remontu czy napraw. Osoba, które starać się będzie o kredyt inwestycyjny musi jednak wykazać, ze zdobyte dzięki temu fundusze przysłużą się rozwojowi przedsiębiorstwa i uzyskane zostaną dzięki temu zyski. Może on być udzielny ponadto na poczet wdrażania nowych technologii czy infrastruktury oraz szkoleń. Przedsiębiorca wykazać musi ponadto zdolność kredytową, płynność finansową oraz zaświadczenia o nie zaleganie z innymi płatnościami z tytułu podatków czy innych opłat. Bardzo często takie rozwiązanie przesądzać może o dalszych losach firmy oraz jego efektywnym funkcjonowaniu.