Wymiana walutowa w dobie sieci

Wymiana walutowa w dobie sieci

Wprowadzenie Internetu bardzo poważnie odmieniło rynki finansowe i trudno jest nie zauważyć jak mocno zmieniło się udzielanie kredytów w dobie elektronicznej bankowości. Każdy człowiek pamiętający czasy, gdzie na każdym rogu ulicy dużego miasta i przy każdej granicy znajdowały się kantory dzisiaj zastanawia się, czy już wkrótce nie zostaną one całkowicie zastąpione przez elektroniczną wymianę walutową. Oczywiście wciąż wiele osób korzysta z kantorów przy przekraczaniu granicy krajów o różnej walucie, ale dzięki strefie Shengen państwa Unii Europejskiej otwierają granice by dodatkowo dzięki Wspólnocie Walutowej oferować transakcje płatnicze w tej samej walucie. W istocie więc w ruchu turystycznym potrzeba nagłego dostępu do obcej waluty nie zniknie, ale w skali globalnej obrót walutą w kantorach nie znaczy wiele przy milionach elektronicznych transakcji kupna i sprzedaży waluty online. Dzięki Internetowi przepływ transakcji walutowych wzrósł w sposób niewyobrażalny i kantory szybko z czołowego dystrybutora różnych walut zmieniły się w absolutnie drugorzędne podmioty i możliwe jest, że wkrótce ich znaczenie będzie jeszcze mniejsze. Banki elektroniczne starają się powoli udostępniać swoim klientom takie usługi, w których przy pomocy jednej karty mogą wypłacać z bankomatów pieniądze w różnych walutach.