Wskaźnik określający minimalny koszt zakupu waluty

Wskaźnik określający minimalny koszt zakupu waluty

Na rynku istnieje duża gama, różnorodnych kantorów. Oferują one waluty w odmiennych cenach jednostkowych. Niejednokrotnie, różnice kursowe cechują się dużym zróżnicowaniem. Niemniej jednak nie znajdziemy na rynku ofert niższych, aniżeli publikowane kursy według wskaźników Narodowego Banku Polskiego. Dla przedsiębiorców działających na rynku finansowym wskaźnik NBP stanowi podstawę minimalnego kursu wymiany określonej waluty. Określany jest on codziennie, a więc codzienne też cena zakup lub sprzedaży danej waluty ulega konkretnym zmianom. W związku z zainteresowaniem i zwiększeniem zapotrzebowania na wybrane środki płatnicze ich cena zakupu wzrasta, a cena sprzedaży spada. Im mniejsze zainteresowanie walutami, tym niższe ceny dyktuje rynek. Owe zjawiska cechuje wysoki poziom zmienności na rynku, a więc obrót walutami wymaga elastyczności w zależności od potrzeb klientów. Istotnym czynnikiem warunkującym ceny walut jest także konkurencja. Obecnie, rozbudowana sieć punktów wymiany walutowej powoduje, że przedsiębiorcy muszą obniżać wysokości marży tak, żeby stać się atrakcyjnymi dla klientów. W innym przypadku potencjalni zainteresowani skorzystają z usług konkurencyjnego kantoru. Brak klientów oznacza brak dochodów z prowadzonych działań.