Warunki otrzymania kredytu hipotecznego

Warunki otrzymania kredytu hipotecznego

Zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu to inaczej zdolność kredytowa, którą określa bank, z którym chcemy podpisać umowę. Badanie zdolności kredytowej polega na przeanalizowaniu przez bank dochodów kredytobiorcy, jego długów i sytuacji finansowej, po to, by wyznaczyć kwotę jaką może wypłacić. Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego najważniejszym aspektem są dochody oraz liczba osób w gospodarstwie domowym. Zdolność kredytową obniża posiadanie dzieci, z tego względu, iż nie są one w stanie utrzymać się same. Bank oblicza kwotę potrzebną na bieżące wydatki, na jedną osobę i po jej odliczeniu podaje maksymalną wartość miesięcznej raty, jaką można spłacać. Dodatkowo można modyfikować sumą kredytu poprzez wydłużenie okresu jego spłaty. Im dłuższy okres spłaty, tym kredyt może być większy. Przy kredycie hipotecznym ważna jest także wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Zazwyczaj jest to sto procent wartości nieruchomości, ale są też banki obniżające ten próg. By polepszyć warunki kredytowe warto postarać się o jak najwyższy wkład własny. Zmniejsza on często wartość oprocentowania kredytu i tym samym przyczynia się do zwiększenia pewności kredytobiorcy, że wartość jego zabezpieczenia nie spadnie poniżej wartości zaciągniętego kredytu.