VSM

VSM

Odniesie sukcesu w szeroko pojętym biznesie nie jest łatwą sprawą. Całe szczęście inwestorzy oraz przedsiębiorcy maja do wyboru całą gammę narzędzi analitycznych do oceny ryzyka danego przedsięwzięcia, oceny stopu zwrotu itd. Ciekawą metodą jest VSM mapowanie strumienia wartości. Metoda ta polega głównie na graficznym zapisie niektórych procesów zachodzących w firmie widzianych oczami Klienta. Taka metoda pozwala przede wszystkim wyeliminować wszelkie słabe strony przepływu wartości. W rezultacie przedsiębiorstwo może zmniejszyć nakłady poniesionych kosztów. Korzyści wynikające z VSM są zdecydowanie większe. Na tej metodzie zyskuje przede wszystkim organizacja pracy. Polepsza się również płynność finansowa przedsiębiorstwa. Elementy graficzne mogą obejmować to w jaki sposób przedsiębiorstwo komunikuje się z Klientem. Za pomocą tej metody o wiele lepiej można również zrozumieć wymagania potencjalnych Klientów. Metoda ta składa się zwykle z trzech kroków. Na wstępie należy dokładnie przeanalizować obecny stan rzeczy. Następnie należy przeprowadzić wizualizację przyszłości. Kolejny krok to planowanie. Wszystkie te czynności powinny przybliżyć przedsiębiorcę do realizacji zamierzonych celów.