Określanie zdolności kredytowej

Określanie zdolności kredytowej

Zdolność do spłaty zobowiązań z odsetkami w ustalonym terminie to zdolność kredytowa. Określa ją bank udzielający klientowi kredytu po to, by oszacować ryzyko, jakie wiąże się z podpisaniem danej umowy. Nie ma takiego prawa bankowego, które mówi, jak taka procedura ma wyglądać, jest to raczej indywidualne, wewnętrzne zarządzenie poszczególnych banków. O tym, jak szczegółowo bank określa zdolność kredytową zależą między innymi takie czynniki, jak historia współpracy klienta z danym bankiem- jeżeli kredytobiorca posiada w danym banku aktywna kartę kredytową czy też prawidłowo spłacił zaciągnięty wcześniej kredyt, może liczyć na lepsze warunki kredytowe. Kolejnym czynnikiem jest kwota kredytu jaki chcemy dostać, im jest ona mniejsza i im krótszy okres spłaty, tym mniej wnikliwa jest ocena zdolności kredytowej klienta. Banki preferują osoby zatrudnione na czas nieokreślony, ze stałym dochodem. Przy ocenie zdolności kredytowej liczy się także stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, stosunek do służby wojskowej, zobowiązania finansowe, posiadany majątek, forma spłaty kredytu. Istotna jest także opinia z Biura Informacji Kredytowej, jest to jedno z ważniejszych źródeł informacji o kliencie.