Na jakich warunkach można nabyć mieszkanie

Na jakich warunkach można nabyć mieszkanie

Warunki, na jakich udzielane jest finansowe wsparcie przez instytucja finansowe przy zakupie mieszkania czy domu zależne są od wielu czynników. Kredyt w ramach Rodzina na swoim jest rządową inicjatywą, dzięki której można otrzymać finansowe wsparcie w spłacie odsetek. Pochodzi ono ze Skarbu Państwa. Taki kredyt otrzymać można po spełnieniu wymogów formalnych na zakup mieszkania, istniejącego lub będącego w budowie lub domu mieszkalnego. Podlegają mu również nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bądź też wkładu budowlanego do spółdzielni. W ramach kredytu Rodzina na swoim klienci pozyskać mogą fundusze na rzecz budowy domu jednorodzinnego, nadbudowy bądź przebudowy lokalu mieszkalnego bądź też adaptacji innego budynku na lokal mieszkalny. Wielkość mieszkania, które można w ten sposób nabyć nie może przekraczać 50 metrów kwadratowych, a domu 140 metrów. Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe obwarowane są limitem powierzchni mieszkania wynoszącym maksymalnie 50 metrów kwadratowych. Wszystkie nieruchomości, również te, które mają być przedmiotem budowy, muszą znajdować się na terenie Polski. Ustalone zostały ponadto limity cen metra kwadratowego mieszkania, które można w ten sposób nabyć.