Kto najczęściej korzysta z wymiany walutowej

Kto najczęściej korzysta z wymiany walutowej

Wszelkie instytucje bazujące na transakcjach wymiany walutowej skierowane są do określonej grupy docelowych klientów. W chwili obecnej wyróżnić możemy cztery podstawowe kategorie klientów. Pierwszą grupę stanowią osoby prowadzące swoje działalności poza granicami kraju. Wyjeżdżający za granice pracownicy muszą posiadać określone środki finansowe. Korzystanie z propozycji kantorów stanowi o wiele bardziej ekonomiczne rozwiązanie, aniżeli kursy oferowane przez banki. Wpływy z usług wykonanych za granicą również wymieniane są na krajowe waluty w wybranych placówkach walutowych. Owa grupa klientów jest najbardziej lubiana przez właścicieli kantorów z uwagi na większe zasoby gotówkowe, jakie podlegają wymianie. Drugą grupę docelowych kontrahentów stanowią osoby posiadające kredyty gotówkowe w walutach obcych. Nowoczesne uregulowania prawne dopuszczają możliwość korzystania z wymiany kantorowej. W ten sposób kredytobiorcy mogą skorzystać z lepszych kursów na zakup wybranych rodzajów środków płatniczych. Trzecią grupę klientów stanowią osoby pracujące poza granicami kraju oraz posiadające rodziny w Polsce. Wymieniają oni środki podczas pobytów z rodziną, albo też przesyłają określone kwoty swoim bliskim. Ostatnia grupa klientów to turyści pragnący posiadać niezbędne środki finansowe podczas wakacyjnych wyjazdów.