Kredyt jednym kliknięciem myszy

Kredyt jednym kliknięciem myszy

Rozwijające się technologie a głownie internet powodują wiele ułatwień w naszym codziennym życiu. Internet dziś służy nie tylko do pozyskiwania informacji ze świata czy do nawiązywania znajomości ale również do przeprowadzania transakcji finansowych. Każdy bank oferuje swoim klientom internetowy dostęp do swojego konta a niektóre wręcz zrezygnowały zupełnie z obsługa klienta w placówkach ograniczając swoja działalność wyłącznie do bezprzewodowej łączności. Można w ten sposób mieć dostęp do wszystkich usług banku, zatem oprócz płacenia rachunków czy otrzymywania wypłaty, można też zaciągać kredyt klikając przyciskiem myszki. Oczywiście taka forma pożyczania jest jeszcze mało rozpropagowana i niechętnie udostępniana klientom przez banki, bowiem w kontakcie bezpośrednim klienta z przedstawicielem banku zawieranie takich umów jest nadal najbardziej wiarygodne zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony. Łatwiej też podczas rozmowy rozpoznać potrzeby i możliwości klienta. Niemniej taki kanał jest na pewno sposobem na przyszłość i choć na pewno nie wyeliminuje on spotkań oko w oko to na pewno na stałe będzie oferowany klientom. Pieniądze wówczas będą dostępne już nie na wyciągnięcie ręki ale na kliknięcie myszki.