Kaizen

Kaizen

Japońska filozofia pracy zachodnich kontrahentów wprawia niejednokrotnie w zdumienie. Drastycznym przykładem japońskiej filozofii pracy są śpiący pracownicy dużych korporacji na ulicy. Japońska filozofia pracy kryje się pod pojęciem kaizen. Zachodni partnerzy powinni z tej filozofii brać przykład. Głównym celem jest bowiem dążenie do doskonałości w wykonywaniu codziennych obowiązków. Dla ludzi zachodu wszelkie napotkane problemy w drodze do doskonałości są często tylko i wyłącznie przeszkodą. W filozofii japońskiej problem to wyzwanie. Filozofię kaizen można wykorzystać w szeroko pojętym biznesie. W jaki sposób poprzez traktowanie kaizen jako metodę doskonalenie produktu. Kaizen w biznesie do większego wysiłku angażuje przede wszystkim wszystkich zatrudnionych w firmie pracowników. Od wielu już lat wiadomo bowiem, że to właśnie od pracy całego zespołu uzależniony jest sukces finansowy całego przedsiębiorstwa. Kaizen angażuje więc pracowników niższego szczebla, tak by mieli oni wpływ na politykę całego przedsiębiorstwa. O wiele większą skuteczność przynoszą bowiem oddolne inicjatywy niż te narzucone z góry. Filozofię tą można zresztą wykorzystać nie tylko w biznesie ale również w samodoskonaleniu.