Dla kogo przeznaczony jest kredyt Rodzina na swoim

Dla kogo przeznaczony jest kredyt Rodzina na swoim

Młode osoby, które zakładają swoje rodziny najczęściej rozpoczynają poszukiwania swojego pierwszego własnego mieszkania. W związku z wysokimi cenami nieruchomości oraz relatywnie niskimi dochodami, zaciągnięcie kredytu w banku stanowi jedyną możliwość sfinansowania takiego przedsięwzięcia. Na rynku finansowym oprócz kredytu mieszkaniowego, hipotecznego od kilku lat dostępny jest również kredyt w ramach Rodzina na swoim. Jest on skierowany do małżeństw oraz osób samotnie wychowujących co najmniej jedno niepełnoletnie dziecko, bądź takie, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny. Na preferencyjnych warunkach otrzymać mogą kredyt również osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe. Ponadto stroną kredytu mogą być także członkowie rodziny kredytobiorcy. Rodzina na swoim dzięki dopłatom od państwa jest w wielu przypadkach korzystnym rozwiązaniem. Osoby starające się jednak o pieniądze z tego tytułu muszą spełniać szereg innych wymagań. Warunkiem jest maksymalny wiek wynoszący 35 lat. Osoby samotnie wychowujące dzieci nie są jednak objęte tym limitem. Nie mogą one również do dnia zawarcia kredytu być w posiadaniu prawa własności bądź współwłasności do mieszkania czy domu oraz jego najemcą, chyba, ze zobowiąże się do rozwiązania takiej umowy najmu po uzyskaniu kredytu.