Czym rożni się pożyczka od kredytu

Czym rożni się pożyczka od kredytu

Zazwyczaj pojęcia kredyt i pożyczka używa się w języku potocznym zamiennie, nie jest to jednak zawsze to samo. Oba zobowiązania polegają na zaciągnięciu przez klienta długu i konieczności oddania go, jednak różnice istnieją. Pożyczki udzielić może każdy, czyli nie musi być to specjalnie przeznaczona do tego instytucja ale nawet osoba fizyczna, na przykład znajomy, o ile pieniądze są jego własnością. Pożyczka regulowana jest przepisami prawa cywilnego. Jeśli chodzi o kredyt, tutaj udziela go tylko instytucja finansowa, czyli bank, który nie pożycza pieniędzy własnych, ale te pochodzące z depozytów klientów. Umowę pomiędzy bankiem a kredytobiorcą reguluje prawo bankowe. Różnica pomiędzy pożyczką a kredytem polega także na ustaleniu okresu spłaty, przy pożyczce nie jest on konieczny, ponieważ w przypadku pożyczki stajemy się właścicielami pieniędzy a przy kredycie otrzymujemy je tylko do dyspozycji na określony cel. Kolejna różnica między tymi dwiema operacjami polega na cenie. Pożyczka nie zawsze musi mieć oprocentowanie, czyli można oddać taką kwotę, jaką się pożyczyło, natomiast w przypadku kredytu banki kierują się chęcią zysku i oferują kredyty z różnym oprocentowaniem i prowizjami. Kwestia dotyczy także umowy, która między bankiem a klientem musi być na piśmie a w przypadku pożyczki może być to tylko umowa słowna.