Czym jest kredyt studencki

Czym jest kredyt studencki

Kredyty studenckie istnieją od roku 1998. Ubiegać o niego mogą się zarówno studenci uczelni publicznych, jak i prywatnych bez względu na to, czy studiują w systemie dziennym czy zaocznym. Spłata takiego kredytu rozpoczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiów i trwa dwa razy dłużej niż okresu jego pobierania. Odsetki to połowa stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. W początkowym okresie spłaty takiego kredytu jest bardzo niskie oprocentowanie. Żeby ubiegać się o kredyt studencki należy rozpocząć studia przed zakończeniem 25 roku życia. Taką pomoc finansową otrzymać mogą także doktoranci. W ich przypadku problem tkwi jednak w tym, że jeśli ktoś przed rozpoczęciem studiów uczył się w pięcioletnim technikum nie ma szans na uzyskanie kredytu studenckiego Spłata takiego kredytu może zostać zawieszona na dwanaście miesięcy w sytuacjach wyjątkowych a dla studentów z dobrymi wynikami w nauce umorzona nawet o dwadzieścia procent. Najdłuższy okres pobierania kredytu to sześć lat , nie trzeba go jednak zaciągać na samym początku studiów, równie dobrze może być to rok drugi czy nawet trzeci. Pieniądze student dostaje co miesiąc w transzach w wysokości 400 lub 600 złotych. Wniosek o kredyt studencki można złożyć tylko w jednym, wybranym przez siebie banku.