Co zrobić by dostać kredyt?

Co zrobić by dostać kredyt?

Podstawą dla uzyskania jakiegokolwiek kredytu czy to hipotecznego, konsolidacyjnego, gotówkowego i każdego innego jest złożenie odpowiedniego wniosku. Są w nim zawarte odpowiednie dane, dzięki którym bank określa nasza zdolność kredytową. Określa on kwotę kredytu, przeznaczenie, które decyduje pośrednio o ryzyku spłaty. Określa źródła dochodu i formę oraz czas spłaty. Przy dużych kwotach może zawierać formę i źródła zabezpieczeń. Do każdego rodzaju kredytu jest odpowiedni rodzaj wniosku. Do wniosku o udzielenie kredytu w zależności od statusu prawnego wnioskodawcy powinny znajdować się dokumenty stwierdzające status prawny wnioskodawcy, dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, licencje, różnego rodzaju zezwoleń. Musi również posiadać zaświadczenie o statusie zobowiązań wobec urzędu skarbowego czy ZUS-u ze nie zalega z płaceniem składek czy podatków. Dodatkowo bank sprawdza przy kredycie hipotecznym akt własności domu, lokalu, czy mieszkania i czy hipoteka danego lokalu nie jest już zajęta przez innego wierzyciela. Umowa kredytowa powinna zawierać: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został udzielony. Zasady spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i jego zmiany. Wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje oraz warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.