Co to takiego- kredyt

Co to takiego- kredyt

Według prawa kredytem nazywamy umowę zawartą pomiędzy bankiem a jego klientem, czyli kredytobiorcą. Na mocy tej umowy bank zobowiązuje się pożyczyć kredytobiorcy jakąś określoną sumę pieniędzy na konkretny okres czasu. Kredytobiorca natomiast zobowiązuje się wykorzystać tą konkretna kwotę na wcześniej określony cel, oraz zwrócić ją bankowi wraz z odsetkami oraz innymi kosztami, na przykład manipulacyjnymi zgodnie z zawartą umową. Wymóg wykorzystania kwoty na konkretny cel nie jest stawiany przy każdym kredycie. Udzielić kredytu może tylko i wyłącznie bank. Każda inna instytucja udostępniająca pieniądze udziela po prostu pożyczki, która regulowana jest innymi przepisami prawa. Kredyt jest pojęciem bardzo obszernym, ponieważ wyróżniamy kilka jego rodzajów takich, jak kredyt mieszkaniowy, hipoteczny, sezonowy, obrotowy, konsolidacyjny i wiele wiele innych. Różnią się one od siebie nie tylko zasadami ale również kosztami, warto więc zapoznać się z ofertami kilku banków i wybrać taką opcję, która dla kredytobiorcy będzie najkorzystniejsza. Warto też wiedzieć, że kredyt jest wyjściem dużo bezpieczniejszym od pożyczki bo regulowany przepisami prawa bankowego, natomiast pożyczka tylko prawa cywilnego.