biuro rachunkowe Chorzów – usługi faktoringowe

biuro rachunkowe Chorzów - usługi faktoringowe

Mnóstwo polskich przedsiębiorców wpada w poważne kłopoty przez wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności. Niekiedy na uregulowanie płatności trzeba czekać nawet pół roku. To poważnie zaburza płynność finansową przedsiębiorstwa. Z pomocą przychodzą usługi faktoringowe. Na polskim rynku pojawiały się bowiem firmy, które gotowe są wykupić przeterminowane wierzytelności z tytułu nieuregulowanych faktur. Wystawca faktury może więc w ten sposób odzyskać należne mu pieniądze. Najkorzystniej z punktu widzenia przedsiębiorcy jest zdecydowanie się na faktoring pełny. Wtedy bowiem podmiot wykupujący wierzytelności z faktury na siebie bierze całe ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta. W przypadku faktoringu niepełnego faktor wykupuje wierzytelności ale bez ryzyka niewypłacalności potencjalnego kontrahenta. Wątpliwości może również budzić to w jaki sposób faktoring uwzględnić w rozliczeniach podatkowych. Z pomocą w takim wypadku powinno nam przyjść dobre biuro rachunkowe Chorzów. Na faktoring niepełny najlepiej więc zdecydować się gdy jesteśmy pewni co do wypłacalności naszych kontrahentów. Na faktoring pełny, gdy co do wypłacalności kontrahentów możemy mieć poważne wątpliwości.